ReadyPlanet.com
dot dot
dot
หมวดสินค้า
dot
bulletระบบกล้องวงจรปิด
bulletระบบ VMS
bulletระบบบริหารสวนสนุก Play Park
bulletระบบจอดรถ Sidepark
bulletInduction PC
ระบบ VMS

 ระบบแลกบัตรผู้มาติดต่อ VMS (Visitor Management System)

            ในสภาพแวดล้อมที่ผู้คนต่างตระหนักถึงเรื่องความปลอดภัย การจัดการ และการเฝ้าระวังผู้มาติดต่ออย่างมีประสิทธิภาพได้กลายเป็นภาระอันหนักอึ้งขององค์กรแทบทุกองค์กร เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยในองค์กรส่วนใหญ่จะใช้ระบบการผ่านเข้าออกแบบบันทึกลงบนกระดาษที่ขาดความน่าเชื่อถือได้ ความถูกต้อง และไม่มีประสิทธิภาพ ซึ่งอาจจะดูเหมือนว่าเป็นวิธีที่ง่ายและรวดเร็ว แต่มีความปลอดภัยต่ำ และอาจจะมีการนำข้อมูลผู้ติดต่อไปใช้งานได้

            เพื่อรับมือกับปัญหาดังกล่าว จึงมีระบบแลกบัตรเข้า-ออกอาคารที่มีประสิทธิภาพใช้งานง่าย โดยระบบจะบันทึกภาพ บัตรประชาชน, บัตรพาสปอร์ต, บัตรใบขับขี่, บัตรพนักงาน เป็นต้น เพื่อเก็บไว้ตรวจสอบพร้อมทั้งยังสามารถตรวจสอบผู้มาใช้บริการภายในอาคารได้

 คุณสมบัติ

        -สามารถใช้บัตรร่วมกันทั้งได้ Visitor management system, turnstile และ Access control system

      -บัตรผู้มาติดต่อจะต้องได้รับการลงทะเบียนที่ระบบ VMS ก่อน จึงจะสามารถใช้งานกับ Turnstile และ Access control ได้ และยกเลิกการเข้าออก เมื่อทาบบัตรออกผ่าน swing gate

        -หากมีการทำรายการออก บัตรจะไม่สามารถเข้า Turnstile ได้ 

        -รองรับการเชื่อมต่อระบบ car packing และ Food court

        -บัตรที่ถูก activate หลังจากผ่านระบบ VMS แล้ว สามารถเข้าและออก swing gate ได้ทั้ง 2 ฝั่ง และสามารถ deactivate อัตโนมัติได้ทั้ง 2 ฝั่ง

 

กระบวนการทำงานของระบบบริการผู้มาติดต่อ (Visitor Management System)

ขั้นตอนขาเข้า

         -เก็บข้อมูลผู้มาติดต่อ ด้วยการดึงข้อมูลจาก บัตรประชาชน หรือ พาสพอร์ต

         -กรอกข้อมูลผู้ที่ต้องการมาติดต่อ เช่น ชื่อ-นามสกุล, ชั้น, บริษัท

         -ถ่ายภาพบัตรประชาชนหรือพาสพอร์ต และหน้าผู้มาติดต่อ

         -ทาบบัตร Visitor ที่จะแจกให้

         -ระบบปริ้นใบขออนุญาตออกมาอัตโนมัติ

         -พนักงานยื่นบัตร Visitor พร้อมทั้งใบขออนุญาตให้ผู้มาติดต่อ

 ขั้นตอนขาออก

         -ทาบบัตร visitor ที่เครื่องอ่านบัตร

         -ระบบดึงภาพและข้อมูลข้อมูลขาเข้าของผู้มาติดต่อเพื่อตรวจบุคคล

         -ถ่ายภาพผู้มาติดต่ออีกครั้ง

 

 

 

 

  บริษัท เซนทิเนล จำกัด (สำนักงานใหญ่) 81 ถนนเสรี 2 แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 โทร.02-3144413 แฟกซ์:02-7190110 Email:vacharathorn@xentinelco.com